Skip to content

DISCLAIMER

Definities:

  • Wanneer in deze tekst wordt gesproken over de of deze website gaat dat over …
  • Wanneer on deze tekst wordt gesproken over de Eigenaar dan wordt daarmee bedoeld …

Op het gebruik van deze Website zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze Website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie:
De Eigenaar streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat de Eigenaar niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De Eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.
Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de Website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen de Eigenaar en de gebruiker van de website ontstaan.

E-mail:
De Eigenaar garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails nooit kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met deze Website te corresponderen, accepteert u dit risico.

Hyperlinks:
Deze Website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. De Eigenaar heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. De Eigenaar aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle publicaties en uitingen op deze Website zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat de Eigenaar daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

Back To Top